Sławomir Gwiazda - Notariusz w Tarczynie

O Kancelarii

Kancelaria znajduje się w Tarczynie przy ul. Komornickiej 11 w lokalu nr 2, usytuowanym na  pierwszym piętrze budynku (nad Delikatesami Centrum).

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku, przy czym w poniedziałki od godziny 10.00 do 18.00, zaś od wtorku do piątku od godziny 8.00 do 16.00.

Istnieje także możliwość dopasowania godzin funkcjonowania Kancelarii do Państwa indywidualnych potrzeb oraz dokonania czynności w dni wolne od pracy, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Płatności można dokonać jedynie gotówką.

Czynności notarialnych dokonuje notariusz.

Kancelaria oferuje pełen zakres czynności notarialnych określonych ustawą Prawo o notariacie:

Umowy sprzedaży działek, lokali oraz spółdzielczych własnościowych praw do lokali

Akty ustanowienia hipotek

Umowy ustanowienia odrębnej własności lokali

Umowy darowizny działek, lokali oraz spółdzielczych własnościowych praw do lokali

Akty ustanowienia służebności oraz użytkowania

Umowy działu spadku, zniesienia współwłasności nieruchomości oraz spółdzielczych własnościowych praw do lokalu

Umowy o dożywocie

Umowy zamiany

Pełnomocnictwa

Akty poświadczenia dziedziczenia

Umowy majątkowe małżeńskie (w tym rozdzielności majątkowej)

Umowy podziału majątku wspólnego małżonków

Akty ustanowienia fundacji

Umowy i protokoły spółek

Akty poddania się egzekucji

Legalizacje własnoręczności podpisów na okazanych dokumentach oraz wzory podpisów

Sporządzenie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów oraz daty okazania dokumentu

Przyjęcia na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych

Dokonanie każdej czynności notarialnej powinno zostać poprzedzone kontaktem z notariuszem, telefonicznie, drogą mailową lub osobiście.

Wszelkie potrzebne dokumenty niezbędne do sporządzenia aktu notarialnego powinny być złożone w oryginale. Przed umówionym terminem dokonania czynności, należy przesłać drogą mailową ich skany albo osobiście dostarczyć kopie.

Ich szczegółowa analiza pozwoli na sprawne i bezpieczne przeprowadzenie czynności oraz zdecydowanie skróci czas potrzebny do jej dokonania.

Czynności mogą być dokonywane poza siedzibą Kancelarii, jeśli przemawia za tym ich charakter lub szczególne okoliczności.